zaterdag 13 februari 2016

Animated Paintings come to Life for Rijks Museum

Animated Paintings come to Life for Rijks Museum


Animated Paintings come to Life
Animated Paintings come to Life for Rijks Museum
Geplaatst door Fubiz op maandag 1 februari 2016The experience of seeing Rembrandt’s work in an entirely new way.


The videos are  from The Late Rembrandt Exhibition, the very same one to which Stichting Ambulance Wens Nederland took the three patients nearing their ends. Just above , for instance, 1642’s The Night Watch (or, more properly, Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, or The Shooting Company of Frans Banning Cocq and Willem van Ruytenburch).  
The Youtube page of CS Digital Media, who produced them for Dutch telecommunications KPN, the Rijksmuseum’s main sponsor — art having its patrons as much now as it did in Rembrandt’s day.Rijksmuseum Amsterdam Nieuws


De Nachtwacht The nightwatch


Light art takes over the Rijksmuseum by nightA unique light art night exhibition will be hosted at the Rijksmuseum. Inspired by Rembrandt’s work with light, artist Eelco van den Berg will use a cutting edge light technique to create the biggest portrait of inspiring people. Become part of the Rijksmuseum’s specialNight Exhibition, with an illuminated portrait created especially for you. http://philips.to/dutchmastersoflight

Philips  organiseerde de bijzondere ‘Nacht Expositie’. De expositie bestond volledig uit met licht geschilderde portretten door licht kunstschilder Eelco van den Berg, als eerbetoon aan de ongeëvenaarde meester van het licht, Rembrandt. 

ETSEN EN TEKENINGEN VAN REMBRANDT VAN RHIJN  IN HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM


Rembrandt The movie

This character study joins the painter at the height of his fame in 1642, when his adored wife suddenly dies and his work takes a dark, sardonic turn that offends his patrons. By 1656, he is bankrupt but consoles himself with the company of pretty maid Hendrickje, whom he's unable to marry. Their relationship brings ostracism but also some measure of happiness. The final scenes find him in his last year, 1669, physically enfeebled but his spirit undimmed.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn


Rembrandt Harmenszoon van Rijn was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw.Rembrandt werd als molenaarszoon geboren in Leiden. Na de Latijnse school ging hij on 1620 in aan de universiteit maar hij haakte al snel af en werd schildersleerling bij Jacob van Swanenburch in Leiden en daarna bij Pieter Lastman in Amsterdam. In Leiden vestigde hij zich, met zijn beste maat Jan Lievens, als zelfstandig schilder. Hij schilderde veel bijbelse taferelen in een precieze stijl met bonte kleuren.In 1631 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij veel portretopdrachten kreeg. Onder zijn vele leerlingen waren Ferdinand Bol, Govert Flinck en Carel Fabritius. In Rembrandts werk werd het licht-donkercontrast steeds sterker, de toets losser, de composities alsmaar dramatischer.

De Nachtwacht


De compagnie van Kaptein Frans Banning Cocq en zijn trouwe  luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, bijgenaamd  "De Nachtwacht".

nightwatch

Rembrandt schilderde het wereldberoemde werk tussen 1639 en 1642. De officiële naam luidt: De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren. Dit werk, een meesterwerk schuttersstuk, werd door een compagnie uit het schuttersgilde als groepsportret besteld. Het werd rond 1796/1797 voor de eerste keer 'De Nachtwacht' genoemd.

Het beroemdste doek ter wereld werd gemaakt voor de Kloveniersdoelen zijnde de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse schutterij of de burgerwacht van de stad. Rembrandt was de eerste die op een groepsportret de figuren in bijeen actie weergaf. De kapitein, in het zwart, geeft zijn luitenant opdracht dat de compagnie moet gaan marcheren. De schutters stellen zich gehoorzaam op. Met behulp van licht vestigde Rembrandt de aandacht op de belangrijke details, zoals het handgebaar van de kapitein en het kleine meisje op de achtergrond. Zij is de mascotte van de schutters.

Het motief van het grote doek werd kort beschreven in het album van Banning Cocq, naast een kleine aquarel van het schilderij; de heren dragen hier hun chique naam als landjonker: Schets van de schilderije op de groote Sael van de Cleveniers Doelen, daerinne de Jonge Heer van Purmerlandt als Capiteijn, geeft last aen zijnen Lieutenant, de Heer van Vlaerdingen, om sijn Compaignie burgers te doen marcheren.

Rembrandt hield het schilderij tamelijk donker waardoor hij met lichteffecten de aandacht op bepaalde partijen kon vestigen. Door verkleuring van het vernis werd het schilderij nog veel donkerder, waardoor onterecht werd aangenomen dat het scenario op het schilderij zich 's nachts afspeelt. Zo kreeg het in de 18e eeuw als bijnaam De Nachtwacht.

Rembrandt heeft het enorme doek waarschijnlijk in een galerij op de binnenplaats van zijn woning geschilderd. Toen het doek eenmaal klaar was, klaagden de geportretteerden over hun onherkenbaarheid op het doek. Daarop heeft later een andere schilder er een medaillon bijgeschilderd, rechts in de boog van de poort, met de namen van al de 18 geportretteerden.

Bas Dudok van Heel ontrafelde de onderlinge familiebetrekkingen van de 18 personen, afgebeeld op De Nachtwacht maar  reconstrueerde ook de situering van de schuttersstukken in de grote zaal van de Kloveniersdoelen.

Naast talrijke meesterlijke  portretten schilderde Rembrandt veel historiestukken en maakte etsen en tekeningen. Hij trouwde tussen het drukke werk in 1634 met Saskia Uylenburgh. In 1641 werd hun zoontje Titus geboren, een jaar later stierf Saskia. Met Hendrickje Stoffels kreeg Rembrandt in 1654 nog een dochter. Hij had toen  hoge schulden bij woekerwinst afpersers bankiers en tal van  den corrupte louche  hooge heeren die hem afpersten en daarom moest  hij zijn huis en alle bezittingen verkopen. Hij stierf berooid en afgeperst door de steelende bankiers en de louche hooge heeren straatarm in 1669 en werd begraven na een uiterst sobere plechtigheid in de Amsterdamse Westerkerk.

Details over de Nachtwacht

Titel en bijnaam

De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, bijgenaamd De Nachtwacht.

De reden van de bijnaam

Door vervuiling en verkleuring van de vernislaag in de loop van de 18e en 19e eeuw werd het schilderij steeds donkerder, maar feitelijk heeft Rembrandt een scène bij daglicht weergegeven.

Soort schilderij

Groepsportret in opdracht, voor de nieuwe grote zaal die in 1638 gereedgekomen was, van schutters van de Kloveniersdoelen; grootste en duurste werk tot dan toe van Rembrandt, en zijn enige schuttersstuk.

Huidige Eigenaar

Gemeente Amsterdam, in eeuwigdurende bruikleen aan het Rijksmuseum te Amsterdam

Onderwerp

De schutterscompagnie van kapitein Frans Banning Cocq (met rode sjerp en wandelstok) en luitenant Willem van Ruytenburgh (met zogenaamde 'partizaan'-lans), de vaandrig (met vaandel), de sergeant (met hellebaard) en 14 andere leden, totaal 18 schutters. Overigens stelt de historicus Bas Dudok van Heel dat het in werkelijkheid om Banninck Cocq, een gereformeerd advocaat, en niet Banning Cocq uit een andere Amsterdamse familie gaat.

Wie zijn de afgebeelde personen?

De 18 schutters met diverse wapens bij het verlaten van het schuttersgebouw en het afdalen van enkele treden op een bruggetje, plus een tamboer, rennend meisje in het geel (volgens sommigen een mythologische geest), een ander meisje, een jongetje; bovendien aanvankelijk nog drie toeschouwers links (later afgesneden); in totaal aanvankelijk 27 of 28 figuren, na afsnijden nog 24 of 25 (plus een hondje). In 2009 maakte de historicus Bas Dudok van Heel bekend dat hij erin geslaagd was alle 18 schutters, plus de tamboer, op het schilderij te identificeren.

Uitvoering

Olieverf op doek, aanvankelijk 5 meter bij 3,87 meter, na de verhuizing naar het stadhuis in 1715 verkleind tot 4,38 bij 3,63 meter, waardoor drie bijfiguren en een brugleuning wegvielen.

Waarde in guldens

Meer dan 1600 gulden, van 16 personen is bekend dat zij gemiddeld 100 gulden betaalden; het was Rembrandts duurste schilderij (een jaarloon voor een werkman bedroeg toen 250-350 gulden).

Datum van opdracht, uitvoering en levering

Opdracht waarschijnlijk in 1639, uitvoering vermoedelijk 1639-1642, levering 1642

Bijdragen leerlingen

Zeer wel mogelijk, maar niet gedocumenteerd. In die periode had Rembrandt zeker tien leerlingen, waaronder de zeer begaafde Ferdinand Bol en Samuel van Hoogstraten en zijn beste leerling, Carel Fabritius. Verder werkten toen bij Rembrandt: Leendert van Beyeren, Lambert Doomer (waarschijnlijk), Jacob van Dorsten, Abraham Furnerius, Reynier van Gherwen (waarschijnlijk), Bernhard Keil en Jan Victors.

Correcties

Na levering bracht Rembrandt (of een leerling van hem) op verzoek van de geportretteerden nog een schild aan, rechts in de poort, waarop de namen van de 18 betalende geportretteerden staan. Volgens Dudok van Heel zou dit bijschrift pas omstreeks 1715 op het doek zijn aangebracht.

Afgebeelde wapens op de Nachtwacht

Klover: een 16e-eeuws musket, hier zes stuks geheel of gedeeltelijk zichtbaar, vandaar de term 'kloveniers'. Aan de gordel van het meisje in het geel hangt nog een pistool. Lans van de luitenant (deze lans heet een partizaan): dit is volgens het Rijksmuseum een stokwapen van twee tot drie meter met een platte, ijzeren kling (punt), waar onderaan kleine vleugels of oren zitten. De drager van dit wapen was bij de 17e-eeuwse schutterijen steevast de luitenant. Lansen: 15 stuks, meestal in gebruik tegen ruiterij. Hellebaard: hier afgebeeld in handen van de sergeant (traditioneel de drager van een hellebaard bij schutterijen); dit exemplaar is een fantasiewapen dat Rembrandt verzon. Zwaarden en een dolk, twee pieken. Veel informatie over wapens en de hantering ervan zal Rembrandt volgens kenners ontleend hebben aan het handboek Wapenhandelinghe van Jacques de Gheyn, verschenen in 1607. Helmen, ijzeren halskragen, schilden: enkele helmen, zoals de man pal boven de luitenant, zijn fantasiestukken. Schutters droegen overigens in die tijd geen helmen meer. Halsbergen: vier van deze ijzeren halskragen, onder meer de kapitein en de luitenant. Verder een rond en een ovale ijzeren schild.

Symboliek en verborgen symbolen

De Nachtwacht heeft verborgen symbolen die onderwerp zijn van veel discussie. De uitgetrokken handschoen van de kapitein is mogelijk te duiden als een uitdaging (iemand de handschoen toewerpen), of vertoon van bereidheid tot strijd; de dode haan (of kip) aan de riem van het gouden meisje zal het symbool zijn van de kloveniers (die ook wel klauwiers heetten, vandaar een haan met klauwen), het handgebaar van de kapitein, waarbij de schaduw van zijn duim en wijsvinger precies het stadswapen van Amsterdam op de jas van de luitenant omvatten, geeft als het ware aan dat de schutters de stad zullen beschermen, de eikenblaadjes op de helm van de jongen staan voor heldhaftigheid.

Considered the greatest painters and printmakers in European art history and the most important in Dutch history ,his contributions to art came in a period that historians call the Dutch Golden Age.

Rembrandt's success in his early years was as a portrait painter to the rich denizens of Amsterdam at a time when the city was being transformed from a small nondescript port into the economic capital of the world. His historical and religious paintings also gave him wide acclaim.

Despite being known as a portrait painter Rembrandt used his talent to push the boundaries of painting. This direction made him unpopular in the later years of his career as he shifted from being the talk of the town to becoming adrift in the Amsterdam art scene and criticised by his peers.


Quick Links

Visit Art.com

Movie Posters
Custom Framing
The perfect wall art
New Release Artwork
Limited Editions Art Prints
Wall Art!
Vintage Wall Art

Nachtwacht Noten

 1. De Nachtwacht (1639-1642) van Rembrandt van Rijn, Geschiedenis 24.
 2. Dudok van Heel, S.A.C. (1987) Dossier Rembrandt, p. 49.
 3. http://www.rijksmuseum.nl/pers/algemeen/nachtwacht-ontrafeld?lang=nl
 4. Spotlight op de Nachtwacht, Trouw, 13 maart 2009.
 5. Nationaal Archief, 2.24.01.03 900-2432, http://proxy.handle.net/10648/ac06735e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
 6. Beschrijving bij foto ANP Beeldbank. Bezocht 24 mei 2011
 7. Van Raaij, Van Zeil, Puzzel van De Nachtwacht na 367 jaar opgelost, de Volkskrant, 11 maart 2009.
 8. Van Raaij, Van Zeil, 'Rembrandt besloot al in 1640 tot Nachtwacht', de Volkskrant, 11 maart 2009.
 9. Website van het Rijksmuseum Amsterdam
 10. Wat kost De Nachtwacht?, televisieprogramma De Rekenkamer, 9 september 2011.
 11. Amsterdams Rembrandtplein op de schop, NU.nl, 25 januari 2009.

Externe Rembrandt links
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Gezondheid ApotheekStan Tube Video News

Samen voor Nederland