vrijdag 18 december 2015

Burgemeester Van der Laan begenadigd goochelaar

Burgemeester Van der Laan begenadigd goochelaar

Burgemeester Eberhard van der Laan is een actieve beschermheer van de daklozen en staat vele andere geweldige organisaties bij zoals de Voedselbank. Eberhart van der Laan is dan ook van de partij bij het daklozendiner in Grand Café Amstelhoeck in het Centrum waar hij bij de officiële opening van het ontbijt de aanwezigen van harte op een spetterende goocheltruc trakteerde.Wonen - hulp met onderdak
 
Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die het Leger des Heils  bied in combinatie met onderdak.
 

Beschermd wonen middelen vrij

 

Huis en Haard

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.
Meer over Beschermd wonen middelen vrij

 

Beschermd wonen voor verslaafde mensen

 

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Meer over Beschermd wonen voor verslaafde mensen

 

Nachtopvang

 

Van de Straat

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.
Meer over Nachtopvang

 

Palliatieve zorg

 

Hospice

Hospice is er voor zeer ernstig zieke mensen, die zich in de laatste weken of maanden van hun leven bevinden. Voor hen is thuis (blijven) wonen in deze laatste periode van het leven geen optie meer. Bij Hospice krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving.
Meer over Palliatieve zorg

 

Psychogeriatrische en somatische zorg

 

Huis en Haard Plus

Huis en Haard Plus is er voor volwassenen die lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig hebben in combinatie met psychi(atri)sche zorg. Veelal hebben de cliënten geen of een beperkt sociaal netwerk. In deze beschermde woonvorm krijgen ze een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De focus op geborgenheid, vertrouwdheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid, maakt dat Huis en Haard Plus voor de cliënten een thuis is.
Meer over Psychogeriatrische en somatische zorg

 

Vrouwenopvang

 

Zij aan Zij

Zij aan Zij richt zich op (jonge) vrouwen die (met hun kinderen) op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.
Meer over Vrouwenopvang

 

Woning met hulp aan huis

 

Housing First

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
Meer over Woning met hulp aan huis

 

Woontraining voor jongeren

 

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.
Meer over Woontraining voor jongeren


Voedselbank


In Nederland leven steeds meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Voedselbanken zorgen er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Voedselbank Amsterdam is tevens het distributiecentrum voor Voedselbanken in Noord-Holland. Per week wordt er voor 4500 pakketten voedsel gedistribueerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...