vrijdag 29 maart 2013

Amsterdamse geneticus onderzoek welke nederlander recht heeft op de troon

Geneticus onderzoekt stamboom Willem van Oranje


Een onderzoeksgroep onder leiding van Sarah Geerards onderzoekt of er meer Nederlanders rondlopen die direct afstammen van Willem van Oranje. Dat mensen gevonden worden die genetisch meer verwant zijn aan Willem van Oranje, de huidige kroonprins, die niet direct afstamt van Willem van Oranje is zeer waarschijnlijk

Willem-Alexander komt, zo is uit onderzoek vast komen te staan net als zijn moeder, uit de Friese tak van de Oranje-Nassau’s.en die hebben geen echte rechtstreekse bloedverwantschap met Willem van Oranje.

Antonio_moro_-_willem_i_van_nassau

Willem van Oranje, bijgenaamd Willem de Zwijger,
‘vader des vaderlands’ (1533-1584). Wikimedia commons


De dynastie Oranjes staat ver van Willem van Oranje, de ware grondlegger van de koninklijk macht in Nederland. Sarah Geerards is geneticus, verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam en verklaart dat Willem-Alexaner net als zijn moeder uit de Friese tak van de Oranje-Nassau’s komt en geen rechtstreekse bloedverwantschap heeft met Willem van Oranje.

Dankzij de modernste DNA-technieken kan dat eensluidend bewezen worden maar tot op heden weigeren Beatrix en de leden van het Koninklijk huis mee te werken aan een DNA onderzoek naar de bloedlijn van de "Vader des vaderlands"

Geerards genealogisch onderzoek leert dat de rechtstreekse bloedlijn van Willem van Oranje stierf in 1702, toen koning-stadhouder Willem III van_Oranje na een ongelukkige val van zijn paard kinderloos overleed.

Willem van Oranje had in een volgens deskundigen na zijn dood vervalst testament de Friese stadhouder Johan Willem Friso zeer beslist niet benoemd als erfgenaam van de titel ‘Prins van Oranje’ .Ondanks het fel omstreden testament werd Willem I die van de Friese stadhouder afstamde in 1813 de eerste Koning der Nederlanden terwijl een andere troonopvolger  wiens naam zorgvuldig door de Friese tak geheim werd gehouden  recht had op de Troon.

Prins Willem-Alexander is wel een verre bloedverwant en erft volgens de grondwet artikel 24 , op 30 april de Nederlandse troon.

Waldemar_torenstra
Koning Waldemar Torenstra?

Volgens Geerards zijn er Nederlanders die een sterkere genetische link hebben met Willem van Oranje hebben dan Willem-Alexander en een voorbeeld daarvan is de acteur Waldemar Torenstra, van wie na genealogisch onderzoek door het tv-programma Verborgen Verleden bleek dat hij afstamde van ‘stedendwinger’ Frederik Hendrik. Deze Frederik was een volle zoon van Willem van Oranje.


Torenstra draagt meer Oranje-bloed dan Willem-Alexander!  Recentelijk konden wetenschappers bij de ontdekking van het skelet van Richard III in Engeland met DNA-onderzoek koninklijke verwantschap bewijzen. Nu de DNA techniek aantoonbaar werkt zal deze in Nederland moeten worden toegepast om te bewijzen dat niet Willem-Alexander maar Waldemar  of een andere Nederlander recht heeft op de troon.

Het Meertens Instituut onder leiding van Geerards houd een grootschalig DNA-onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Nederlanders wordt gevraagd een hoofdhaar op te sturen. Hieruit zal chromosomaal DNA gehaald worden. Dit erfelijke materiaal wordt van ouder op kind doorgegeven. Met een vergelijkbare techniek als die bij het succesvolle Britse onderzoek naar Richard III  zal dit vergeleken worden met DNA van Willem de Zwijger.

In het onderzoek van Geerards wordt het DNA-profiel van Willem de Zwijger vergeleken met dat van de deelnemers. Met de personen met de grootste DNA-match wordt nader contact opgenomen. In het midden blijft echter of mensen met een directere afstammingslijn daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op de troon. Een jurist die anoniem wil blijven geeft aan dat artikel 24 niet zomaar ter zijde geschoven kan worden los van de vraag of je niet beter een koning kan hebben die goed voorbereid is op het koningschap dan iemand wiens DNA zeer goed  matched met Willem van Oranje.

Oproep

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u een of meer hoofdharen (met wortelaanzet!) opsturen naar:

Meertens Instituut
tav dr. S. Geerards
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
Graag uw naam, leeftijd, adres en e-mailadres erbij vermelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...