donderdag 2 februari 2012

#ASP Amsterdam Science Park Nieuws
  Science Park Amsterdam: kloppend hart van kennisstad Amsterdam


  Amsterdam is de enige stad in Nederland met:
  • twee universiteiten
  • twee hogescholen
  • een eigen Science Park

  In een samenwerking tussen de UvA en de VU is daarbij ook het Amsterdam University College (AUC) onstaan. De stad is daarmee hét kenniscentrum van Nederland.

  Onderwijshistorie

  Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de Universiteit van Amsterdam met circa 25.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote universiteiten in Europa.

  Toponderwijs

  Op Science Park Amsterdam is de gehele Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam gevestigd.
  In 2012 vestigt het Amsterdam University CollegeAmsterdam University College (AUC) zich op Science Park Amsterdam. Ook deze studenten kunnen dan gebruik maken van de aanwezige kennis en het bijzondere onderzoek dat er plaatsvindt. Door het Amsterdam University College biedt Amsterdam de ruimte aan buitengewoon talentvolle en gemotiveerde studenten om te excelleren.
  Alles binnen handbereik

  Door de aanwezigheid van:

  ...is Science Park Amsterdam een ideale plek om te studeren.


  Onderzoeksfaciliteiten


  Op Science Park Amsterdam zijn veel hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten aanwezig. Verschillende kennisinsituten beschikken over een excellente technische infrastructuur op het gebied van elektronica, mechanica, ICT en geavanceerde apparaten zoals massaspectometrie, microscopie, en microarray technologie. Deze en andere faciliteiten zijn onder voorwaarden ook beschikbaar voor derden.

  e-BioLab

  Science Park Amsterdam biedt onderdak aan het eerste Nederlandse e-BioScience Laboratorium dat wordt gefaciliteerd door Nikhef. e-BioLab is een samenwerkingsproject van het aan de Universiteit van Amsterdam verbonden MicroArray Department en SARA Reken- en Netwerkdiensten. Het e-BioLab heeft een enorme rekenkracht en maakt uitwisseling én visualisatie van enorme hoeveelheden data mogelijk.
  Het e-BioLab beschikt tevens over een enorm beeldscherm van 8.000 x 4.800 pixels, dat uit twintig afzonderlijke computerschermen bestaat. Sterk vergrootte beelden, zoals hoge resolutie elektronenmicroscopie-beelden, of juist heel veel kleine plaatjes kunnen hier worden getoond zonder verlies van details.

  Amsterdam nanoCenter

  Een van de pijlers van Science Park Amsterdam is wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op Life Sciences. Dit behelst onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals biologie, natuurkunde, wiskunde, en informatie technologie. Het Amsterdam nanoCenter van AMOLF is één van de drie faciliteiten voor nanofabricatie en nanotechnologie, waarbij men een combinatie van technieken inzet.

  Het Amsterdam nanoCenter heeft een cleanroom van 57m2 voor nanotechnologie die toegankelijk is voor nanotechnologieonderzoekers vanuit Life Sciences.

  Cleanrooms

  Nikhef beschikt totaal over dertien cleanrooms tot aan klasse 1.000 en met een oppervlakte tot 170 m2. Een aantal van deze cleanrooms hebben ook conditionering van de vochtigheid en/of een zeer nauwkeurige temperatuurcontrole. Ook werkt men in samenwerking met het bedrijfsleven aan prototypes en productielijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

  Modern kassencomplex

  De uiterst moderne kassen van de Universiteit van Amsterdam voldoen aan de hoogste eisen. Ze hebben niet alleen een uitstekende temperatuurregulatie, maar zijn ook waterdicht en hebben ingenieuze regelsystemen. De vijftig compartimenten zijn goed van elkaar gescheiden, zodat bijvoorbeeld insecten zich bij proeven niet over andere kassen kunnen verspreiden.

  Remote visualisatietechnieken

  SARA beschikt over verschillende geavanceerde visualisatiefaciliteiten, waaronder een Tiled Panel Display met een zeer hoge resolutie. Met deze visualisatieopstelling is het mogelijk om – met behulp van netwerktechnologie – data te tonen die op een andere locatie wordt gegenereerd, of op een andere locatie is opgeslagen.

  Big Grid

  Grid-computing verbindt computers die verspreid zijn over een omvangrijk geografisch gebied. Dit stelt gebruikers in staat krachtige computerbronnen te delen, zoals dataopslagcapaciteit, processorkracht, sensoren, visualisatiemiddelen en andere faciliteiten. Het grid bestaat uit een bundeling van ICT-resources van ruim 140 computercentra in 33 landen.

  Een deel van de benodigde hardware staat bij Nikhef en SARA en wordt gefinancierd uit het Nederlandse BiG Grid-project

  NetherLight

  Bij SARA is NetherLight, het optische internetknooppunt voor academische researchnetwerken, gehuisvest. NetherLight is een GigaPort-project van SURFnet.

  Actief in de ICT, nieuwe media of Life Sciences?


  Dan vindt u in een van de vijf bedrijfsverzamelgebouwen van Matrix Innovation Center op Amsterdam Science Park uw ideale onderkomen.

  “Op deze inspirerende plek, waar kennis en bedrijvigheid samenkomen en elkaar versterken, huurt u bij ons flexibel passende kantoor- en/of laboratoriumruimte. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze services op het gebied van facilitaire zaken en bedrijfsvoering. Maar misschien wel het belangrijkste: wij fungeren ook graag als matchmaker tussen uw bedrijf en de eveneens op het park gevestigde onderwijs- en onderzoekinstituten voor bètawetenschappen en andere kennisintensieve bedrijven. Want wij geloven in kennis als motor van vooruitgang en innovatie.”

  Geert Haksteen, directeur Matrix Innovation Center


  Matrix Innovation Links

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten

  Sire

  Recruitment Life Sciences & Executive Search
  SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

  ...