woensdag 12 januari 2022

Burgemeester Halsema is niet de enige schuldige van extreem politiegeweldU bent ergens verkeerd afgeslagen, mevrouw Halsema. Wat is er met U gebeurd? Hoe heeft U zichzelf van de Jeanne d’Arc van de linkse beweging getransformeerd tot de meest gehate vrouw van Amsterdam, die alles waar ze voor leek te staan offert op het altaar van angst en IC? U bent de vrouwelijke mascotte van de nieuwe, rigide en blinde bestuurscultuur op basis van harde repressie en politiegeweld. 

Lockdowns zijn asociaal. Dwangmechanismen van bange egoïsten, die de kosten van de vernietiging bij de anderen neerleggen. Vaccinatiedwang is een schending van mensenrechten, een misdrijf tegen de menselijkheid en het zou als zodanig ook vervolgd moeten worden. En dan dat QR paspoort. U weet wel die Ausweis van onze nieuwe bestuurscultuur. Even leek het erop of U toch een moreel probleem zag om dit symbool van de nieuwe discriminatie te handhaven. Maar U bleek moreel een windvaan. Er waren wakkere middenstanders die niet wilden discrimineren en probeerden te kiezen voor een humanistische benadering van hun gasten. 

Een welkom zonder aanziens des persoons. Maar U heeft de burgers opgeroepen deze helden in de horeca te verraden. U heeft uw Boa’s toegestaan om anoniem Filmtheaters, cafés en restaurants te bezoeken. De eigenaren en beheerders te bedreigen en te chanteren met boetes van € 4000,-. U heeft onder dreiging en chantage van uw bruinhemden de opstandige horecazaken formeel gesloten. En roept uw burgers op om deze dappere mensen-mensen bij de autoriteiten te verraden. U bent de executeur van de bange asociale burgers, die vinden dat de overheid met dreiging en chantage het QR ausweis moeten opleggen. Autoritair en gehoorzame burgers. die klikken. 

In uw en mijn jeugd noemden wij dat soort mensen NSBers. Weet U nog? NSBers. Nu roept U die mensen op om NSBer te worden. U maakt van dit soort NSBers, de nieuwe model burgers. 

Het wordt de hoogste tijd dat de gemeenteraad gaat doen waar ze voor opgericht is mevrouw Halsema. U ter verantwoording roepen over de inzet van politionele geweldsmiddelen om vreedzame demonstranten te intimideren, af te schrikken en te mishandelen. Omdat de gemeenteraad tot zover faalt op te komen voor haar burgers heb ik besloten mij namens Hart voor Vrijheid Amsterdam verkiesbaar te stellen. En dan is het aan de Amsterdamse bevolking om te kiezen of ze echte kritiek in haar gemeenteraad wil of rustig wil doorslapen richting de zoveelste lockdown. 

Sommige burgerrechtenactivisten vinden dat U strafrechtelijk vervolgd moet worden voor uw opdracht tot schending van grondrechten en mishandeling van demonstranten op het Museumplein. 

Ik hou niet van straffen. En niet van verbod, bedreiging, intimidatie en QR chantage Dat is de moreel gedegenereerde taal van U en uwen. Taal die is verborgen onder het bedrieglijk masker van een glimlach. Die taal wil ik niet spreken Maar ik daag U wel uit voor inhoudelijk debat en rationele argumentatie. 

Ik zeg U wel recht in uw gezicht wat ik denk. Stop met de handhaving van het QR paspoort en al die absurde coronaregels, Mevrouw de Burgemeester. 

Herstel de burgerrechten in Amsterdam.

 Ab Gietelink & Alternatief

 www.alternatief.tv 

www.abgietelink.nl 

 

Opinie vd redactie van deze blog: 

Ruttes Repressie Kartel en de driehoek en de leiding ter velde, alle daders zijn verantwoordelijk en niet alleen mw Halsema. Het als een kwispelde maltezer kwijlend wachten op brokjes gerechtigheid is zinloos. Allen die misdaden tegen het volk gepleegd hebben, en hun opdrachtgevers, trekken zich nergens wat van aan en schenden de ene na de andere wet, en dus dienen zij aangeklaagd en berecht te worden tot ontslag en een gevangenisstraf bij gebleken schuld zoals voor zware mishandeling/poging doodslag/landverraad etc. 

Bovendien behoren alle slachtoffers smartengeld te ontvangen naar gelang de mate van het geleden geweld en de door geweld veroorzaakte psychische en materiele schade in de orde van 5000 - 1.500 000 euro netto per slachtoffer, binnen 14 dagen na uitspraak van de rechter ( dan wel binnen 14 dagen na eenzelfde uitspraak bij cassatie) te betalen door de Overheid/Het Rijk en  mede via beslaglegging op alle tegoeden, gelden, aandelen en overige bezittingen van de daders.

Alle slachtoffers, dus ook door Ruttes Kartel onder druk gezette en psychisch mishandelden onder het personeel, die zwaar overspannen  ziek werden en fysiek werden mishandeld, behoren gelijk en rechtvaardig te worden gecompenseerd, zoals alle slachtoffers van misdadig geweld, door wie dan ook gepleegd, opdat het recht haar beloop heeft.

 


.

Gezondheid ApotheekStan Tube Video News

Samen voor Nederland