woensdag 2 oktober 2019

STOP DE BOOMKAP in Oud-Amstel

Stop de bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuw benzinestation in Ouder-Amstel

In de afgelopen weken is al in verschillende media aandacht geschonken aan de onrust die er onder de inwoners van Ouder-Amstel is ontstaan over de geplande bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een benzine station.

Ook zijn er lokaal in Ouder-Amstel initiatieven gestart.

TEKEN HIER DE PETITIE AUB

Met deze petitie willen wij aan Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur een signaal afgeven, dat het niet alleen een “not in my backyard“ geval is , maar dat “Nederlanders” tegen de aanleg van NOG een benzine station zijn.

Verder dienen bij de verbreding van de A9 beperkende boomkapmaatregelen te worden getroffen. Wij verzoeken inwoners van Ouder-Amstel te tekenen, maar ook alle andere inwoners van Nederland om zo een signaal af te geven en zich solidair te tonen met de inwoners van Ouder-Amstel.
Voorts is nog maar de vraag of deze projecten niet vallen onder de uitspraak van de Raad van State daar het het stikstofarrest betreft.


ATTENTIE  DIT IS HEEL ERG  BELANGRIJK VOOR U ALLEN

ER dient een landelijk kapverbod  te komen omdat de kap zeer slecht is voor flora en fauna en de gekapte bomen worden verstookt met enorm veel subsidie in ZEER VERVUILENDE BIOMASSA CENTRALES. De toenemende biomassa centrale uitstoot veroorzaakt astma en allerlei vormen van Kanker. DAT MOET STOPPEN !


Deel en teken ook allen ...de volgende Petitie  tegen de boomkap en vervuilende biomassa energie.


Stop de massa bomenkap in Nederland

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te stoken in bio-energie centrales. Dit is in strijd met art 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap en biomassa industrie is zeer slecht voor mens en dier en moet verboden worden! Alle bomen (muv veiligheidsmaatregelen) moeten behouden blijven !ATTENTIE   >>>>  TEKEN OOK DEZE PETITIE


Behoud de bomenpracht op de Rozengracht


De prachtige bomen op de Rozengracht worden gekapt. Dat staat in het plan ‘De oranje loper’ van de gemeente. De straat gaat op de schop en alle 33 – meerdere zeer grote en oude – worden omgezaagd. Wil je ook dat de bomen blijven? Teken dan nu de petitie!


Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...