UVA Nieuws
The UvA offers a range of programmes that not only allows students to study the subjects they wish in depth, but also provides the opportunity for a multidisciplinary approach. The UvA actively cooperates with peer institutions to provide students with access to the best academic minds in their area of interest.

UvA Amsterdam @UvA_Amsterdam De Universiteit van Amsterdam is het intellectuele knooppunt van Nederland. Creatief, betrokken, verbonden, breed georiënteerd. Studentenvragen: @UvA_student Noord-Holland, Amsterdam uva.nlUvA Regular NieuwsDe Universiteit van Amsterdam is voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) die behoort de UvA tot de grote algemene universiteiten in Europa met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers, meer dan 100 nationaliteiten en een budget van meer dan 600 miljoen euro. De UvA heeft 7 faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden. Nauw verbonden met duizenden onderzoekers en honderden instellingen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks verschijnen circa 10.000 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken.

Missie

De Universiteit van Amsterdam is een brede, onderzoeksintensieve universiteit, voortgekomen uit de geschiedenis van Amsterdam, en een internationaal georiënteerde academische gemeenschap die zich kan meten met de toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland. De UvA biedt academisch onderwijs aan op alle wetenschapsgebieden en staat open voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging – die met volle inzet van eigen talent werken aan de ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang.


1 opmerking:

Gezondheid ApotheekStan Tube Video News

Samen voor Nederland