donderdag 18 februari 2016

Zeg nee tegen Associatieverdrag


In de aanloop naar het referendum over de Oekraïne interviewt Thierry Baudet zijn collega interviewer bij CWS en financieel onderzoekjournalist Arno Wellens (925.nl). Het valt dan ook sterk aan te raden om nee te stemmen op 6 april.
Rutte is te ver gegaan en verliest in de peilingen alsmaar meer kiezers want steeds meer mensen merken de nadelige gevolgen van het ondemocratische Rutte beleid. Het beleid van de Nederlandse Overheid zou Nederland moeten dienen maar Ruttes aanpak blijkt door de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk er op gericht te zijn om alsmaar meer geld en macht toe te bedelen aan de EU super elite en oliarchen zoals Bilderbergers consortiums in New York (Wall Street,FED, J.P Morgan, Rockefeller, Rothshild, het Britse en Oranjehuis. In het plan zoals de regering Rutte dat wil laten doorgaan zouden grote hoeveelheden fossiele brandstoffen via zogenaamde "slimme constructies" worden verhandeld waarbij de grote winst uiteindelijk niet aan het Volk in de Oekraine of aan de EU burgers ten goede komt in de vorm van banen en lagere kosten en meer bedrijvigheid maar uit de ervaring( zoals in Irak Afghanistan, Libie, Syrie en zeker ook het bankroete Griekenland waar 10 000 eerst nog goed lopende staatsbedrijven kapot werden gemaakt en voor een appel en een ei in de handen vielen van Oliarchen uit de Vs en China) blijkt dat de grote winst direct in de vorm van biljoenen euros verdwijnt in de beurzen van Super Oliarchen en dat miljoenen mensen hun broodwinning verliezen en alsmaar armer worden.Thierry Baudet interviewt Arno Wellens over de nadelen van het verdrag dat Rutte perse tegen de wil van de burgers wil doordrukken. Zo blijkt dat het over heel veel geld( biljoenen euros per week) gaat en alleen maar goed voor is voor de Super Elite met name de consortiums in Amerika. Het Europese bedrijfsleven zal door het associatie verdrag uiteindelijk veel meer schade oplopen dan de beloofde voordelen waarmee de alsmaar lachende Rutte het Volk probeert te verleiden.
Associatieverdrag levert geen banen op maar leid tot alsmaar meer bankroete bedrijven
Verwacht word dat meer dan 500 000 Europeanen hun baan zullen verliezen en er nog veel meer werklozen bij zullen komen via massa immigratie als het associatie verdrag door gaat. De Nederlanders zullen volgens de economen pijnlijk nadeel ondervinden wegens oneerlijke concurrentie, stijgende energiekosten en ongunstige belastingen. Bovendien is de Oekraine instabiel en zijn de partijen onbetrouwbaar en moet Nederland helemaal geen zaken doen met landen waar het zeer slecht is gesteld met de mensenrechten.
Advies : Ga stemmen en Zeg nee ! Ga op 6 april met zijn allen stemmen en help uw buurtgenoten die moeilijk ter been zijn of geen vervoer hebben op de weg naar het stembureau zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het democratische recht en allen hun stem kunnen uitbrengen tegen het verdrag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...