donderdag 26 juni 2014

Pakhuis de Zwijger actueel nieuwsPakhuis de Zwijger in Amsterdam is een unieke, onafhankelijke culturele organisatie zonder winstoogmerk. Centraal staan het ontlokken van inspirerende discussies, creativiteit, bottom-up initiatieven en innovatie. PDZ organiseert evenementen met inspirerende sprekers rondom de creatieve industrie en stedelijke ontwikkeling. De magie beperkt zich niet tot het podium; de discussies en onverwachte kruisbestuivingen die volgen zijn minstens zo bijzonder. Sinds PDZ haar deuren opende in september 2006, is het uitgegroeid tot een platform met een voorbeeldfunctie, met een community die frequent samenkomt voor netwerkbijeenkomsten, lezingen, discussies en workshops die alle een raakvlak hebben met creatie en innovatie.

In het  Pakhuis de Zwijger het platform Nieuw Amsterdam gelanceerd, word de stad in transitie belicht. In een tijd waarin gevestigde instituties en gangbare werkwijzen steeds vaker vastlopen, toont Pakhuis de Zwijger de energie en het initiatief dat van onderop verandering brengt. De stad van de toekomst wordt niet ontworpen op de tekentafel, maar ontstaat vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en innovatie vinden meer en meer hun antwoord in lokale en kleinschalige oplossingen. Terwijl klein het nieuwe groot wordt, zal het delen van kennis en ervaring met anderen in de wereld steeds belangrijker worden. Nieuwe verhoudingen en rollen tussen burgers, overheid en het bedrijfsleven in het publieke domein zijn daarvoor nodig. Nieuw Amsterdam brengt al die partijen samen en helpt in de zoektocht. Vier keer per jaar verschijnt Nieuw Amsterdam als magazine en 48 weken per jaar op alle werkdagen als online Stadbericht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...