zondag 12 juni 2011

Amsterdam Post Nieuws
* INZAKE INCEST EN PEDOFILIE
Er zijn een paar redenen om mijn artikel van zaterdag 29 januari 1994 “Inzake Incest” dat oorspronkelijk in Letter & Geest van Trouw verscheen hier on-line te zetten. In de eerste plaats berust het copyright bij mij en heeft Trouw onlangs het slimme besluit genomen dat het internet niet de toekomst is en dus het archief van [...]
* Het GVB, een verloren zaak, of hoe heeft het zover kunnen komen!!
Ik ben alweer een hele poos weg bij het GVB-Amsterdam. Waarschijnlijk is dat maar goed ook. Het GVB dat ik me herinner werd geleid door een directie van vaak, goedwillende, amateurs die drukker waren om elkaar de loef af te steken en in het gevlei te komen bij hun politieke vriendjes dan dat ze serieus [...]
* Hallo!: zin in islamitische verrijking?
Australië: provocatie – moslims beledigen christenen: In Australië zijn islamitische groeperingen een advertentiecampagne begonnen, waarbij gezegd wordt: “Jezus – een profeet van de islam”. Vanuit de zienswijze van de christenen is dat een bewuste provocatie, omdat Jezus vanuit christelijk oogpunt geen islamitische profeet is. Moslims, die zichzelf als bekroning van de schepping en het christendom [...]
* Hebben de nazi´s het islamisme uitgevonden?
…kopt oorspronkelijk niet PI, maar het wetenschappelijke tijdschrift “Welt der Wunder” in zijn gedrukte versie 6/11 boven een zeer interessant artikel over het verband tussen nationaalsocialisme en islam – een thema, dat hier al tig keer werd behandeld. De foto van de Grootmoefti van Jeruzalem met de Führer kennen veel lezers maar al te goed. [...]
* Wetenschap en Mekka
Tegelijk met de godsdienst gaf Muhammed zijn Arabieren het begin van een wetenschap. Vroeger heetten de dichters weliswaar al "weters", en ook bestond er, buiten de voor bepaalde beroepen noodzakelijke vaardigheden, kennis die slechts in kleine kring werd overgeleverd, omdat de verwerving ervan niet ieders zaak was: toverij en heelkunst, waarzeggerij, de vaststelling van het [...]
* De vloek van het CDA
Als 14-jarig snotjochie zat ik op een schooltje dat gelukkig al zorgvuldig tot aan zijn fundamenten is afgebroken zoals vrijwel elke school, huis of plek waar ik ooit verbleef. Mijn verleden is niet tastbaar meer. Er is geen monument meer te vinden van de ellende waar ik nooit om vroeg. Behalve de ruïnes die in [...]
* Ruikers
Over de Westermarkt hing een half bewolkte morgen waar men zon en regen uit verwachten kon. De bloemenman bij de Lijnbaansgracht keek argwanend in de lucht naar de over drijvende grijze watervloot. Omdat ‘ie aan het eind van de Lindengracht stond kon ‘ie ook weer als eerste weg. Dat had hij vroeger goed bedongen. “Nee”, [...]
* Het vermeende rechtspopulisme is een democratische bevrijdingsbeweging
Er zijn er die zich afvragen waarom men tot het besluit kwam of komt op de Centrumpartij, de LPF of de PVV te stemmen. Naarmate men linkser is zal het antwoord met grote stelligheid steeds luiden, dat er sprake is van racistische ressentimenten die bepalend waren of zijn om op zo’n partij te stemmen. Er [...]
* Uitbraak van de E. colibacterie in Duitsland terug te voeren op antibioticamisbruik bij de vleesproductie
De uitbraak van E. coli in Duitsland heeft wereldwijd voor paniek gezorgd, want wetenschappers noemen deze bijzondere E. coli-stam “extreem agressief en giftig”. Maar daarmee niet genoeg: de stam is resistent tegen antibiotica; het gaat dus om de eerste wereldwijd verbreide levensmiddeleninfectie met een superveroorzaker, die leidt tot talrijke ziektes met een hele serie dodelijke [...]
* Bolkestein laat weer eens een paar poepjes ruiken
Zeer nobel van Frits Bolkestein dat hij het in de Volkskrant eindelijk opneemt voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. In de The Wall Street Journal jammert hij ook nog eens over Hoe Europa het vertrouwen is verloren in haar eigen beschaving, zo las ik hier. Wel een beetje laat, want wij islamcritici zijn al jaren [...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...